GDPR - ochrana osobních údajů Inspirium

04/09/18

zpracováno 04.09.2018

Ochrana vašich osobních údajů je pro mě důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Vaše údaje jsou u mě v bezpečí a nebudou nikdy poskytnuty třetí straně.

Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje?

Martina Regnerová – INSPIRIUM
OSVČ – lektorka kurzů pro veřejnost (keramika, mozaika), zakázková výroba keramika, mozaika  
V jezírkách 1547/20, 149 00 Praha 4
www.inspirium.cz
IČO: 76058875

Dodržuji následující principy:
• Neptám se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebuji.
• Nesdílím vaše osobní informace s nikým dalším, kromě případů týkajících se zákona, vývoje služeb nebo ochrany svých práv.
• Neukládám osobní informace na svých serverech, ledaže se jedná o probíhající využívání našich služeb (např. informační email).

Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje i tyto principy. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká všech služeb mnou poskytované a webovými stránkami: www.inspirium.cz .

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravy vašich osobních dat, prosím, kontaktujte mě.

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mi poskytuje, pokud:

• mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
• se přihlásíte na keramický kurz, keramický nebo mozaikový workshop či jinou mnou pořádanou akci,
• uzavřeme spolu smlouvu,
• mi údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracovávám tyto údaje:

• jméno a příjmení nebo obchodní firma,
• telefonní číslo,
• e-mailová adresa,
• poštovní adresa,
• fotografie – v případě účasti na kurzu

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy
Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych vás mohla kontaktovat zpět s odpovědí na vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Informační email (oprávněný zájem)
Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání informačních emailů, které upozorňují na plánovaný program mnou pořádaných akcí.
Analytika (oprávněný zájem)
Využívám služeb Google Analytics pro anonymní analýzu chování uživatelů našich webových stránek, abychom mohli najít a opravit chyby v uživatelském rozhraní. Tato aplikace může využívat cookies k mapování vašeho pohybu na našich webových stránkách. Více informací naleznete na stránkách služby https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs
Fotky (souhlas)
Z pořádaných kurzů pořizuji fotografie jak vznikajících děl, tak účastníků pro zachycení atmosféry na kurzu. Přihlášením se na kurz souhlasíte s tím, že některé fotografie budou uveřejněny na stránkách : www.inspirium.cz a https://www.facebook.com/inspirium.art . 
Na každém kurzu ústně připomínám na tuto zásadu a kdokoliv může požádat, aby fotografie s ním/ní, či jeho/jí věcí nevznikli a nebo nebyly uveřejněny. Pokud by došlo k uvěřejnění fotografie, která by tam podle vás neměla být, můžete mě kontaktovat a smažu ji.

Jak dlouho uchovávám vaše údaje
Údaje použité k plnění smlouvy, odpovědi na e-mail či telefon, jsou uloženy na dobu neurčitou. Jsou využívány pouze k nutné komunikaci o dané službě.
Údaje využívány k rozesílání informačních emailů jsou uloženy na dobu neurčitou. Každý příjemce má právo zjistit, jaké informace mi poskytl a zažádat o výmaz z rozesílání emailů.

Kontaktní údaje
Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, prosím, kontaktujte mě.

V Praze dne 04.09.2018

Martina Regnerová - INSPIRIUM 

 

Vítejte na mém BLOGU! / Welcome to my BLOG!

26/07/16

Vítám Vás u mě na blogu, kde, jak doufám, se Vám tu bude líbit a bude Vás moje publikace bavit! :-)

Mám radost, že díky dvěma šikovným, mladým a jistě i nadějným lidem se k novému životu probouzí mé webové stránky. A když nové, tak i - hlavně pro mne - s novinkou, s tímto BLOGEM. Stávám se tímto BLOGERKOU, blogováním dosud nepolíbenou, nezkušenou ale natěšenou na tento nový způsob komunikace s Vámi. A o čem že to chci s Vámi mluvit, o čem Vás informovat, co s Vámi sdílet? O tom, co je již několik let součástí mojí životní cesty, ačkoliv si ji prošlapávám pomalu, bez know-how nabytého studiem uměleckých škol, za to ale vybavená láskou k výtvarnu, vnitřním "ano" pro takové putování i pocitem, že to vše má nějaký smysl. O tom, co a jak vytvářím, co a kdo mě inspiruje, o keramice a o mozaikách, o nápadech, projektech a jejich realizaci, o tom, jak i Vy se třeba můžete do podobných věcí pustit, pokud Vás nadchnou a osloví. Tak se těším na pravidelná setkání a na Vaše reakce a postřehy! 

S úsměvem Regnerka - Blogerka :-) 

Welcome to my blog! I hope you gonna like it here and enojoy the reading! :-) 

I am happy that thanks to two young professionals my website is awakening to its new live phase that brings about something very new to me - this BLOG. And that is how I have become a BLOGGER. With no experience yet looking forward to this new way of communication with you, people :-) Having no education in art, I am an art enthusiast and self-taught artist making mosaics and ceramics. And this is what I want to talk to you about. About my work, my inspiration, about ceramics and mosaics, about ideas, projects and their realisations, about the ways you can get involved with such things when they inspire you. I look forward to our regular meetings and your reactions, views, ideas! 

With smiles - Martina :-) 

undefined

Home